Hvad er grafik?

Eksempel på ætsning

Grafik er tryk.

Tryk som overføres fra en ætset, graveret eller snittet plade.

Der kan bruges kobber, zink, træ, linoleum. pap, plast oma.

Der opereres med tre tryk-teknikker: Dybtryk, højtryk og plantryk. Metoderne kan benyttes sammen.

23-Marts-2016

Ætsning/monotypi.